Được thành lập từ năm 1995, Cty là một trong những đơn vị sớm thành lập được tổ chức CĐ. Sau 15 năm hoạt động, đến nay số đoàn viên CĐ Cty đã có 1.018 người/1.026 người, chiếm 99,2% số CNLĐ tại Cty. Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến và giải pháp xung quanh việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong DN theo sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ TP.

Trước mắt, sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục CNLĐ đơn vị thông qua các hoạt động VHTT quần chúng để thu hút đông đảo NLĐ tham gia; nâng cao trình độ ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật cho cán bộ CĐ chuyên trách và không chuyên trách tại CĐCS...   

H.Bình