Công tác BHLĐ của ngành điện luôn được đặt lên hàng đầu.

Để ngăn ngừa và giảm thiểu TNLĐ, vừa qua CĐ EVN đã tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATVSLĐ trong ngành điện". Hội thảo đã đưa ra nhiều giải pháp, kinh nghiệm, trong đó có tăng cường sự phối hợp giữa CĐ và chuyên môn về công tác BHLĐ...

Hậu quả từ lưới điện hạ áp xuống cấp

Với tổng số trên 97.000 CNVC-LĐ,  EVN đóng vai trò là tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước, sở hữu đa ngành nghề, tuy nhiên nhiệm vụ chính vẫn là SXKD điện năng. Do vậy, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật an toàn về SXKD điện năng luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo Chủ tịch CĐ EVN Trần Văn Ngọc, nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra việc thực hiện đúng quy trình, quy phạm sẽ làm giảm thiểu được tối đa sự cố và TNLĐ, nhiều năm nay, công tác BHLĐ của ngành điện đã được duy trì nền nếp 1 tháng 1 lần kiểm tra đối với từng tổ đội.

Nhưng tại sao TNLĐ chết người vẫn xảy ra? Qua nghiên cứu cho thấy, các vụ TNLĐ chủ yếu liên quan đến điện cao - hạ áp và ngã cao, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do ý thức kỷ luật chấp hành quy trình, quy phạm kém, dẫn đến các vi phạm gây mất an toàn cho bản thân và đồng nghiệp.

Tai nạn về điện xảy ra phần lớn là do chưa làm đúng, làm đủ thủ tục cho phép vào làm việc, thực hiện phiếu công tác có nhiều sai sót. Một nguyên nhân gián tiếp khác là do môi trường làm việc nguy hiểm, không được cải thiện, đặc biệt là tình trạng xuống cấp của lưới điện hạ áp cũng như việc có quá nhiều loại đường dây đi chung cột với đường dây điện, việc bố trí hòm côngtơ không hợp lý...

Nói không với... mất an toàn!

Để có thể giảm thiểu TNLĐ trong ngành điện, hội thảo đặc biệt nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường sự phối hợp giữa CĐ và chuyên môn trong công tác BHLĐ. Với mục tiêu “Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất”,  BCH CĐ EVN đặt ra kế hoạch cùng chuyên môn tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến CNVC-LĐ mục đích, tầm quan trọng của phong trào “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo ATVSLĐ” trong toàn ngành.
 
Nhận thức của CNLĐ đối với vấn đề ATVSLĐ phải được nâng lên. EVN đã xây dựng một đội ngũ an toàn vệ sinh viên (ATVSV) hơn 6.000 người hoạt động theo quy chế sinh hoạt định kỳ với những nội dung cụ thể và phát động 2 phong trào: “Nói không với mất an toàn”; “Ngày/tuần/tháng không có TNLĐ”.

CĐ cũng phối hợp với chuyên môn tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho hàng nghìn lượt CNLĐ, đồng thời trực tiếp tập huấn công tác BHLĐ cho  5.435 ATVSV và 265 người là CBCĐCS.
 
Theo Phó Chủ tịch CĐ EVN Phan Ngọc Trác, để giảm thiểu TNLĐ trong ngành điện, CĐ còn phải nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tham gia phối hợp với chuyên môn và các cấp quản lý để thực hiện chính sách, pháp luật về BHLĐ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị.

Từ các giải pháp này, tính chung trong toàn ngành, việc thực hiện các quy trình, quy phạm trong LĐ được chấp hành nghiêm chỉnh hơn, số vụ TNLĐ quý I/2010 của EVN đã giảm so với cùng kỳ năm 2009.

Kết luận hội thảo, Chủ tịch CĐ EVN Trần Văn Ngọc khẳng định: Phải phát huy hơn nữa vai trò của CĐCS trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, góp phần  cải thiện điều kiện, môi trường lao động ở từng cơ quan, DN.

Kèm theo đó là củng cố đội ngũ cán bộ CĐ làm công tác BHLĐ, hoàn thiện các quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới ATVSV; duy trì và phát triển các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng KHKT, cải thiện điều kiện, môi trường LĐ, phòng ngừa TNLĐ-BNN.

 
Hoàng Quang - Minh Hạnh