Năm 2016 là năm phát triển đoàn viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐCS. Chỉ tiêu Đại hội XI CĐVN phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, DN sử dụng 30 LĐ trở lên thành lập được tổ chức CĐCS. Theo tính toán, từ nay đến hết năm 2017, để đạt được chỉ tiêu đề ra, ước tính mỗi năm còn lại của nhiệm kỳ phải phát triển tăng thêm gần 500.000 đoàn viên, chưa tính đến số lượng đoàn viên giảm đi. Để góp phần thực hiện được mục tiêu của Đại hội XI CĐVN, Báo Lao Động tổ chức cuộc thi viết về sáng kiến phát triển đoàn viên nhằm phát hiện, nhân rộng điển hình trong việc phát triển đoàn viên. Bài viết khoảng 700 - 800 từ, phản ánh, phân tích cách vận động, phát triển đoàn viên hiệu quả tại cơ sở, khuyến khích có ảnh kèm theo. Các bài viết đăng trên Báo Lao Động đều được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành và bản quyền thuộc về Báo Lao Động.

Thời gian nhận bài dự thi từ 1.1.2016 đến hết ngày 31.12.2016. Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, một giải nhì trị giá 5 triệu đồng và hai giải nhì, mỗi giải trị giá 2,5 triệu đồng. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ phattriendoanvien2016@gmail.com hoặc tòa soạn Báo Lao Động, số 167/15 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.