Đại hội không giấy

Ông Võ Ngọc Hưng – trưởng Ban Tuyên giáo – CĐ Bưu điện VN cho biết, đại hội lần này được tổ chức trực tuyến với 113 điểm cầu, có trên 11750 người xem. Các tài liệu, các bài tham luận trong đại hội được đưa lên mạng internet cho các toàn thể CBCNV truy cập trực tiếp.

Ngoài ra, VNPT cũng truyền hình trực tiếp đại hội trên mạng nội bộ của tập đoàn, cho phép theo dõi diễn biến của hội nghị trên di động thông qua 3G hoặc các thiết bị khác như máy tính, hoặc máy tính bảng…

Ông Hưng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên đại hội Công đoàn bưu điện Việt Nam được tổ chức không dùng tài liệu in và phát cho các đại biểu.

Một điều đặc biệt khác đó là nhiệm kỳ 5 năm (2008-2013) cũng là nhiệm kỳ đầu tiên CĐBĐVN thực hiện chức năng của công đoàn trong doanh nghiệp. CĐBĐVN đã chủ động tham gia với tập đoàn BCVTVN và chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn nhanh chóng ổn định tổ chức theo mô hình sản xuất kinh doanh mới của tập đoàn, chia tách bưu chính viễn thông; tiến hành rà soát toàn bộ nội quy, quy chế có liên quan trực tiếp đến người lao động để kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành thực hiện. CĐBĐVN đã chủ động cùng lãnh đạo chuyên môn sớm đưa ra chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ. Hàng năm, có trên 55% lượt CNVC-LĐ được đào tạo, trên 80% được bồi dưỡng dưới nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề…

Mỗi ngày có... 14 sáng kiến

Theo số liệu thống kê công bố tại đại hội, với hơn 8 vạn lao động, mỗi nhân viên của tập đoàn tạo ra doanh thu lên tới 1,465 tỷ đồng/năm đưa doanh thu năm 2012 của VNPT đạt con số 130.390 tỷ đồng. Như vậy, năng suất lao động đã tăng 200% tính từ năm 2008 tới nay.

Có được thành quả này, phần lớn nhờ vào việc thực hiện các sáng kiến của người lao động đóng góp vào quá trình sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Năm 2012, VNPT đã thực hiện 5.210 sáng kiến như vậy tính bình quân mỗi ngày có 14 sáng kiến được áp dụng và có hiệu quả. Số sáng kiến thực hiện trong năm này tăng gấp 3,3 lần so với 2008. Qua đó, thu nhập của người lao động tại tập đoàn tăng bình quân 15%.

Do đó, tổng doanh thu giai đoạn 2008-2012 của tập đoàn đạt con số 486.586 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trong giao đoạn này đạt 37.382 tỷ đồng và lợi nhuận 55.112 tỷ đồng. Chất lượng mạng lưới, chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và CNTT được duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng tăng của xã hội, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo ANQP, phòng chống thiên tai bão lũ.. Đặc biệt, tập đoàn đã phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 năm 2008 và Vinasat-2 năm 2012 khẳng định chủ quyền không gian quốc gia trên quỹ đạo…