Hơn 700 CBCĐ thuộc các thế hệ tham dự buổi giao lưu đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự ra đời, xây dựng và phát triển của CĐVN trong suốt quá trình lịch sử 85 năm qua. 

Với CĐ Thủ đô, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐVN và Thành ủy Hà Nội, đã liên tục bám sát nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, xây dựng giai cấp CN ngày càng lớn mạnh, phát triển, đóng góp lớn vào sự phát triển của Thủ đô. 

Tại buổi giao lưu, các thế hệ CBCĐ còn trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình hoạt động và cùng thể hiện quyết tâm đổi mới, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh.