Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10), lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã đến thăm và trao quà tới 9 DN gồm: Công ty Cổ phần chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái, Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty Cổ phần Xi măng và kháng sản Yên Bái, Công ty TNHH Deasung Global, Công ty Cổ phần Lâm - Nông sản thực phẩm Yên Bái, Công ty TNHH Unico Global Yên Bái, Công ty TNHH Đá Cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty TNHH Nghĩa Văn.    Tại các điểm thăm, lãnh đạo các công ty đã thông tin nhanh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thời gian qua, đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đơn vị để xây dựng công ty ngày càng phát triển, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. LĐLĐ tỉnh mong muốn các đồng chí chủ tịch CĐCS thuộc các công ty, doanh nghiệp hãy chủ động tuyên truyền, vận động để công nhân trong đơn vị luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời với chức năng của mình thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng mong muốn các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để công nhân được phát huy năng lực sở trường tăng cao năng xuất lao động và cũng là để tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.