Các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử 85 năm CĐVN và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động CĐ. Nhiều cựu CBCĐ đánh giá cao nỗ lực của CĐ tỉnh trong giai đoạn đổi mới, số lượng CNLĐ phát triển nhanh như hiện nay. 

Những năm qua, tổ chức CĐ Vĩnh Phúc thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã công bố quyết định khen thưởng cho 3 tập thể, cá nhân được Thủ tướng tặng Bằng khen; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 6 đồng chí.