Tại buổi lễ, ông Dương Xuân Hùng – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – ôn lại truyền thống 85 năm qua của CĐVN, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, CĐVN luôn khẳng định bản lĩnh, là tổ chức cách mạng luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giai cấp CN và NLĐ, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. 
Riêng các cấp CĐ tỉnh Thái Nguyên, từ nhiều năm qua luôn duy trì tốt hoạt động, xứng đáng là tổ chức đại diện hợp pháp, duy nhất của giai cấp CN và NLĐ trong tỉnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tình. 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng trao thưởng cho các đại biểu được tôn vinh 

Dịp này, Tổng LĐLĐVN tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 11 đồng chí; LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 85 CNVCLĐ, CB nữ công, CBCĐ tiêu biểu đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhiều năm được suy tôn là chiến sỹ thi đua.