Trong những năm qua, được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người LĐ được quan tâm đúng mức. Các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo được tổ chức sâu rộng trong CNVC LĐ và nhân dân. Từ các phong trào thi đua, ở các cấp CĐ đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng có sức lan tỏa, được xã hội tôn vinh, học tập. Đại đa số CNVC LĐ đều đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

53 CNVC LĐ có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào đã được UBND tỉnh khen thưởng. 

Với nhiều đóng góp tích cực trong nhiều năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương độc lập hạng nhất. Cũng trong dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng chứng nhận “Giải thưởng CNVC LĐ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất - năm 2014” cho 53 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, sản xuất và công tác từ năm 2009-2013.