Thời gian qua, liên ngành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Sở LĐTB&XH tỉnh đã bám sát kế hoạch đề ra, tổ chức thực hiện những việc làm cụ thể phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương và phong trào CN VCLĐ, và đạt được nhiều kết quả tích cực. Liên ngành đã bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật lao động. Từ đó, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của NLĐ và doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định.

Trong giai đoạn 2015-2016, liên ngành đã phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp; tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ...

Đơn cử, trong 2 năm liên ngành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Sở LĐTB&XH tỉnh đã phối hợp tổ chức được 49 lớp tuyên truyền với hơn 4.500 CN VCLĐ tham gia. Phối hợp kiểm tra pháp luật lao động tại 130 doanh nghiệp, từ đó phát hiện các hạn chế và hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục. Liên ngành cũng đã tổ chức huấn luyện cho 70 cán bộ CĐCS, cán bộ làm công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp...

Đặc biệt, việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội, công tác bình đẳng giới được quan tâm thực hiện với những việc làm thiết thực như xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, tặng quà cho hộ nghèo, bà con ngư dân gặp khó khăn.

Tại hội nghị, liên ngành đã chỉ ra một số hạn chế, như việc giám sát kết quả khắc phục các vi phạm tại các doanh nghiệp sau kiểm tra còn hạn chế, công tác thanh tra chưa được chú trọng. Sự phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng LĐTB&XH các huyện, thị chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Những hạn chế này được đưa ra bàn bạc, rút kinh nghiệm để chương trình phối hợp công tác liên ngành trong năm 2017 được hoàn thiện hơn.