Những năm qua, CNVCLĐ và tổ chức CĐ tỉnh Phú Thọ đã tích cực thi đua LĐSX, học tập và công tác, tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của tổ chức CĐ. Các cấp CĐ Phú Thọ thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức CĐ tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các DN, chung tay giải quyết khó khăn và xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. 

Các cấp CĐ cũng tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của NLĐ như việc làm, tiền lương, các loại bảo hiểm… Công tác kiểm tra, giám sát việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ được tăng cường.

Ghi nhận thành tích của các cấp CĐ tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1437/QĐ-CTN ngày 25.6.2014 về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tổ chức CĐ Phú Thọ. Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Dân Mạc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho LĐLĐ tỉnh.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ còn tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các thế hệ CBCĐ, trao đổi kinh nghiệm giữa các CBCĐ tâm huyết, có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ thời gian qua.