Theo đó, Ban Tuyên giáo đề nghị các cấp CĐ thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về truyền thống lịch sử 85 năm xây dựng và phát triển của tổ chức CĐVN; 68 năm thành lập CĐNB; những kết quả nổi bật của tổ chức công đoàn 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. (có đề cương gửi kèm, gồm: Lịch sử ra đời của CĐVN; tên gọi của CĐVN qua các thời kỳ...)

2. Căng treo khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính và trụ sở cơ quan, đơn vị. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2014), 68 năm Thành lập Công đoàn Ninh Bình (7.1946-7.2014)!

- CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Ninh Bình và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018!

- Đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

- CNVCLĐ đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"!

* Thời gian treo khẩu hiệu:

Từ ngày 18 đến hết ngày 30.7.2014.