Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình vừa đề nghị LĐLĐ huyện, thị xã, TP và các CĐ ngành (nhất là CĐ các KCN nơi có đông LĐ) khẩn trương chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của CNLĐ về chính sách BHXH một lần, báo cáo cấp ủy; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kịp thời; ổn định SX và có giải pháp xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Bên cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương kịp thời tuyên truyền, giải thích cho NLĐ về chính sách BHXH một lần; bố trí CB bám cơ sở (nhất là nơi có đông CNLĐ, có quan hệ LĐ phức tạp) để nắm tình hình, kịp thời xử lý khi có tình trạng ngừng việc tập thể xảy ra, không để bức xúc của NLĐ kéo dài làm cơ sở cho kẻ xấu lợi dụng…