Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo các phòng của BHXH tỉnh tuyên truyền về một số điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi 2014 so với trước đây như: về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; về quyền của NLĐ; chế độ, chính sách BHXH như ốm đau, thai sản, TNLĐ bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí và cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu có sự thay đổi theo lộ trình đến năm 2022; một số quyền lợi của NLĐ khi tham gia BHYT... Đồng thời, giải  đáp các thắc mắc liên quan đến các vướng mắc của các đại biểu tham dự hội nghị trong quá trình giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT cho người lao động.