Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định Triệu Công Điền cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi” được triển khai ở 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành và CĐCS.

Thông qua phong trào thi đua “LĐ giỏi” đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; phong trào thi đua “LĐ sáng tạo”, trong năm 2014 toàn tỉnh đã phát huy được trên 4.569 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng và có giá trị cao về mặt xã hội. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ hướng dẫn xét, công nhận, trả thù lao cho tác giả và khuyến khích hoạt động LĐST trong CNVCLĐ; kết quả đã công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 76 tác giả, trong đó 8 tác giả xuất sắc là CNVCLĐ được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen và 14 tác giả được Sở Khoa học Công nghệ tặng giấy khen. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn, đề nghị Tổng LĐLĐVN xét tặng Bằng LĐST cho 11 tác giả có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cấp tỉnh tiêu biểu, có tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, trong năm, LĐLĐ tỉnh Nam Định đã triển khai tổ chức tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu và trao giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ III nhân kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN cho 31 đồng chí CNVCLĐ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, qua đó đã động viên CNVCLĐ tích cực thi đua LĐSX, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, DN.

Với những kết quả đạt được của các phong trào thi đua năm 2014, LĐLĐ tỉnh Nam Định vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam;  CĐ ngành Giáo dục & Đào tạo được tặng thưởng Huân chương LĐ hạng Nhất; LĐLĐ huyện Ý Yên được tặng Huân chương LĐ hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 5 đơn vị; tặng Bằng khen toàn diện và chuyên đề cho 18 tập thể, 24 cá nhân; tặng Bằng LĐ Sáng tạo cho 11 cá nhân; LĐLĐ tỉnh Nam Định đã tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 17 đơn vị; tặng Cờ thi đua chuyên đề cho 2 đơn vị và Bằng khen cho 121 tập thể và 135 cá nhân...

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 5 đơn vị; LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 36 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào “CNVCLĐ và hoạt động CĐ” giai đoạn (2010 - 2015). Điển hình tập thể có 17 đơn vị, trong đó có 6 đơn vị hành chính sự nghiệp, 11 đơn vị khối sản xuất kinh doanh; điển hình cá nhân có 19 đồng chí, trong đó 11 đồng chí là CBCĐ, 5 cán bộ là nữ, 8 đồng chí là CN trực tiếp LĐSX...

Clip Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2014: