Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh Lào Cai, Tổng LĐLĐVN phát động, năm 2016, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ các huyện, thành phố, cán bộ CĐ chuyên trách tổ chức các phong trào thi đua gắn với hoạt động CĐ của năm. Bám sát các nhiệm vụ phát triển KTXH của ngành, địa phương, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ gắn với việc xây dựng môi trường không khói thuốc”; “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa”. Nổi bật là phong trào “Toàn dân góp công xây dựng nông thôn mới” ...

Các phong trào thi đua đã được các cấp CĐ cụ thể hóa nội dung phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo CNVCLĐ và mang lại hiệu quả thiết thực. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh... Năm 2016, LĐLĐ tỉnh được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua xuất sắc; Nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị tặng cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN, của UBND tỉnh. Riêng đối với đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách trong tỉnh đã năng động, sáng tạo, đổi mới phướng pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã có 38 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 1 sáng kiến cấp tỉnh, 29 cán bộ chuyên trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tại Hội nghị cán bộ LĐLĐ các huyện, thành phố, cán bộ CĐ chuyên trách đã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Thường trực LĐLĐ tỉnh một số nội dung trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức CĐ ở cơ sở; Triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Ký giao ước thi đua năm 2017.

Nhân dịp này có 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016; 3 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên giai đoạn 2013- 2016. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (đứng giữa) ký giao ước thi đua năm 2017 với LĐLĐ các huyện, thành phố.