Cụ thể hóa các nội dung phối hợp

Điểm khác biệt ở quy chế phối hợp với các đơn vị lần này là LĐLĐ tỉnh và các đơn vị cụ thể hóa các nội dung phối hợp để đưa vào quy chế. Bà Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chủ động đề xuất việc ký quy chế phối hợp với UBND tỉnh trên cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp thời gian tiếp theo. UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế cho phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương. Quy chế gồm 3 chương, 10 điều đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa hai bên. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong công tác phối hợp trên cơ sở bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, phù hợp với quy định hiện hành và thực tế địa phương, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đối với các cơ quan chức năng của tỉnh như Sở LĐTBXH, Ban thi đua - khen thưởng tỉnh và Cục thuế tỉnh, LĐLĐ tỉnh cũng đã đưa vào quy chế các nội dung phối hợp phù hợp. Về quy chế phối hợp với Ban thi đua - khen thưởng tỉnh, mục tiêu đề ra là nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên khuyến khích CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua LĐSX, công tác và đi đầu tham gia các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh phát động nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật LĐ cho người sử dụng LĐ và NLĐ trong các DN thực hiện đúng các quy định của pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, dạy nghề, thực hiện tốt các chế độ về tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT… Về quy chế phối hợp với Cục Thuế tỉnh, hai bên thống nhất các biện pháp đẩy mạnh phối hợp thực hiện thu, nộp kinh phí CĐ. LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức triển khai đến các cấp CĐ, các đơn vị, DN ngoài nhà nước những nội dung quy định của luật, nghị định và quy định của Tổng LĐLĐVN về việc trích nộp 2% kinh phí CĐ. Cục thuế tỉnh thông qua công tác kiểm tra thuế tại DN sẽ hướng dẫn, xác định kinh phí CĐ phải nộp và đôn đốc DN trích nộp kinh phí CĐ đầy đủ.

Quan tâm đặc biệt tới đội ngũ giáo viên

Thầy giáo Bùi Đức Sao - Hiệu trưởng trường THCS xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn) - cho biết, với điều kiện về cơ sở vật chất hiện tại, trường không ra trường, lớp không ra lớp nên thời gian trước ảnh hưởng tới tâm lý của cả giáo viên và học sinh. Gần đây, nhà trường luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía các cấp CĐ, chăm lo một phần đời sống của thầy trò và trang bị thêm các thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập. Còn thầy Nguyễn Ngọc Thự - Chủ tịch CĐCS trường tiểu học Tà Hừ (xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) - khẳng định, sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh giúp thầy trò nhà trường yên tâm bám trường, bám lớp. Dù vậy, với cơ sở vật chất rất tạm bợ như hiện tại, trường cần được đầu tư để đảm bảo có nơi học an toàn cho các em.

Bà Nguyễn Thị Thiện cho biết thêm, đội ngũ giáo viên ở Lai Châu là một trong những đối tượng còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh còn 1.600 phòng học là nhà tạm, tranh tre, nứa lá không đảm bảo yêu cầu tối thiểu đối với lớp học và thiếu an toàn. Nhiều trường không có nhà công vụ nên giáo viên, nhất là những người từ miền xuôi lên, rất khó khăn về chỗ ở. Năm nay, Quỹ TLV Lao Động đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh đầu tư 300 triệu đồng xây dựng nhà bán trú ở trường THCS Mường Tè, nơi khó khăn nhất trong tỉnh. Với việc đã ký quy chế phối hợp với UBND tỉnh, tổ chức CĐ tỉnh sẽ tiếp tục cùng với chính quyền tham gia chia sẻ khó khăn, hỗ trợ tất cả những gì có thể cho các trường học còn đặc biệt khó khăn để góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục tỉnh vùng Tây Bắc này.