Phát biểu tại buổi lễ gắn biển các công trình chào mừng 85 Thành lập CĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Cao Xuân Hồng đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của CNVCLĐ Cty TNHH Nikkiso VN, CNLĐ xây dựng Nhà văn hóa LĐ tỉnh, CNVCLĐ Bệnh viện Sản- Nnhi đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ thời gian, đảm bảo an toàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua như phong trào “Llao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp”…