Khối CĐ ngành thuộc tỉnh gồm: CĐ ngành Xây Dựng, Giao Thông, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp, CĐ các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh do CĐ ngành Xây dựng trủ trì,  tổ chức tập huấn cho 127 cán bộ CĐCS về sử dụng phần mềm kế toán công đoàn 2014. Tại hội nghị các đồng chí học viên đã thực hành cài đặt phần mềm kế toán CĐCS 2014, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CĐCS, trao đổi nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, kế toán CĐ.

 

Qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán CĐCS 2014, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp tập huấn