Tại buổi lễ, LĐLĐ đã trao 5 ngôi nhà “Mái ấm CĐ” cho 5 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng bằng khen và trao thuởng cho 10 CNLĐ tiêu biểu xuất sắc; đặc biệt LĐLĐ tỉnh đã phát động các đại biểu, CNLĐ nhắn tin ủng hộ Chuơng trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Truờng Sa”. Đồng chí Vũ Quang Bình, tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị các cấp CĐ tổ chức phát động CNVCLĐ trong đơn vị mình nhắn tin ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Truờng Sa”.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng tổ chức các hoạt động thiết thực cho CNLĐ như: Tư vấn pháp luật; khám, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 150 CNLĐ; tổ chức các gian bán hàng giảm giá hỗ trợ CNLĐ. Sau lễ phát động, CĐ các KCN tỉnh đã tổ chức “Ngày hội Công nhân” với các hoạt động thể thao: Đá bóng, kéo co, cầu lông, tennis, nhảy bao, giao lưu văn nghệ.

Có mặt tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Vân, Phó bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao tính hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng kêu gọi các cấp CĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nuớc, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các DN tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.