Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Phạm Thị Kim Nhung đánh giá cao vai trò thông tin tuyên truyền của Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương. Trong điều kiện thiếu thốn, khó khăn về nhân lực, phương tiện hoạt động vẫn đảm bảo các chuyên mục, tin tức kịp thời, xuất bản định kỳ mỗi tháng một số với số lượng mỗi kỳ là 2.000 bản. Tạp chí Lao động và Công đoàn Hải Dương thực sự là diễn đàn của CNVCLĐ và CĐ tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, để tăng cường việc tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong tỉnh, vấn đề trang bị kỹ năng, phương pháp viết tin, bài cho các CBCĐ trong tỉnh là rất quan trọng. Bởi vậy, đồng chí mong các học viên tập trung học tập, mạnh dạn trao đổi để giúp mình có được kỹ năng viết tin, bài tốt hơn; qua đó, đóng góp tích cực và chất lượng hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền của tổ chức CĐ trong tỉnh.

Tại buổi tập huấn, phóng viên Báo Lao Động đã truyền đạt, trao đổi với các học viên về phương pháp viết tin, bài phản ánh về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ và giải đáp một số vấn đề học viên nêu ra cũng như xử lý một số tình huống khi thu thập thông tin viết tin, bài…

Các học viên trao đổi cách viết tin, bài  (Ảnh: Xuân Trường)