Theo đó, ông Trần Danh Chức - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác LĐLĐ Quảng Ninh đã đến thăm hỏi và trao 80 triệu đồng cho LĐLĐ Hà Tĩnh để ủng hộ đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Ngay sau đó, đoàn lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cùng với lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ số tiền 3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Đường, đoàn viên Công đoàn xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, bị thiệt hại nhiều trong trận lũ vừa qua. Số tiền còn lại, LĐLĐ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục trao đến các CNVCLĐ chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thăm và trao 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Đường ở xã Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh