Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cán bộ công đoàn qua các thời kỳ, chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. 

Tại lễ kỷ niệm, ông Đặng Văn Chương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Quảng Nam. Cùng với 85 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, phong trào CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.794 công đoàn cơ sở với hơn 90.978 đoàn viên. Tại buổi lễ, 364 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn đã được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng- phát triển tổ chức Công đoàn của Tổng LĐLĐVN.