Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên của hai nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh và phường Hải Thành, các gia đình ngư dân ở những địa bàn vùng biển khó khăn 460 suất quà với tổng số tiền 208 triệu đồng.

Ngoài ra các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi các ngư dân với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình – cho biết, cùng với những hoạt động hỗ trợ ngư dân, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phân công cán bộ từ phó ban trở lên bám sát địa bàn, đồng thời chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tiếp tục nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVCLĐ và tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong quá trình vận động đã kết hợp với việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.