Tham dự có nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình - khẳng định, xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, cùng với việc tăng cường chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền, LĐLĐ Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác phối hợp với Báo Lao động nhằm tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Báo Lao Động đã ký kết và triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2018. Hai bên đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện trong đoàn viên lao động; chỉ đạo có hiệu quả việc mua, đọc Báo Lao Động trong các cấp công đoàn.

Thông qua công tác tuyên truyền đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến với đoàn viên, lao động. Phản ánh các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tiếp nhận những kiến nghị đề xuất, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, lao động đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn. Góp phần giúp đoàn viên, lao động hiểu biết pháp luật; yên tâm lao động, công tác; hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm 2015 công tác phối hợp tuyên truyền giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Báo Lao Động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Số lượng và chất lượng tin, bài, ảnh đã được nâng lên; phản ánh kịp thời phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Quảng Bình trên Báo Lao động, với khoảng 150 tin, ảnh và hàng chục bài viết.

Nhiều bài mang tính chuyên sâu; thông qua các bài viết đã kêu gọi được sự ủng hộ, giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm, bạn đọc trên cả nước đối với đoàn viên, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Các bài viết trên Báo Lao Động đã phản ánh kịp thời những hạn chế, vướng mắc, khó khăn ở các doanh nghiệp như: vấn đề vi phạm pháp luật về sử dụng lao động, tình trạng nợ đọng BHXH, vi phạm chế độ chính sách và việc chậm giải quyết chế độ chính sách của người sử dụng lao động đối với người lao động... làm cơ sở để các cơ quan chức năng vào cuộc và có các giải pháp can thiệp kịp thời, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tại Hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường có hiệu quả hơn nữa các mối quan hệ phối hợp giữa LĐLĐ Quảng Bình và báo Lao Động.

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động Khu vực Bắc Trung Bộ - mong muốn LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cần có các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển mạng lưới các CTV là cán bộ công đoàn ở cơ sở, qua đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin đến báo Lao Động được đầy đủ, sâu rộng, thực tế, thiết thực nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Trong thời gian tới, Báo Lao Động sẽ tiếp tục tăng cường có hiệu quả các mối quan hệ phối hợp và triển khai có hiệu quả các hoạt động của Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động tại địa phương.

Video Clip về Hội nghị (thực hiện: Lê Phi Long)

Media file không có chú thích


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD báo Lao Động KV Bắc Trung Bộ - phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Báo Lao Động và LĐLĐ Quảng Bình ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Lê Phi Long