Ông Lao Văn Dưỡng - chuyên viên LĐLĐ huyện Ba Bể - cho hay, LĐLĐ huyện đã luôn phối hợp với chi bộ khối các cơ quan, đơn vị trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng cơ quan, đơn vị, , giúp mọi CB, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào “Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Qua tuyên truyền, vận động, đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia phong trào vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Trong hai năm 2015 và 2016, mỗi năm LĐLĐ huyện và chi bộ khối các cơ quan, đơn vị đã vận động được hơn 700 lượt CB, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc 103 cơ quan, đơn vị tham gia 1.480 ngày công (quy ra tiền trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng) để làm nhiều đoạn đường giao thông nông thôn giúp nhân dân trong huyện đi lại, sản xuất kinh được thuận lợi. Khi làm đường, các CB, đoàn viên, CNVCLĐ đều được nhắc nhở về đảm bảo ATVSLĐ và được cung cấp nước uống tại công trình; không khí lao động luôn vui vẻ.