Tham gia Lễ phát động có 80 đồng chí gồm lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh, đại diện lãnh đạo 26 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, ngày Pháp luật năm 2016 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, nhất là trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn, tạo môi trường thuận lợi cho SXKD, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Bà Lê Thị Hải Yến - PCT LĐLĐ Hà Tĩnh phát động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 

Với phương châm hướng về cơ sở, “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho công nhân lao động, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ công nhân , viên chức, lao động.

Lễ phát động là đợt sinh hoạt có ý nghĩa để CNVCLĐ nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật để bảo vệ chính mình, gia đình, đồng thời xây dựng nét đẹp văn hóa của người lao động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.