Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và TAND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trên 4 nội dung, gồm: Phối hợp tham gia đề xuất, kiến nghị xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tham gia tố tụng cho cán bộ công đoàn các cấp. Phối hợp trong công tác giải quyết các tranh chấp liên quan đến chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH…; khi xét xử những vụ án liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật công đoàn, Luật BHXH... Tòa án nhân dân tỉnh mời Hội thẩm nhân dân là cán bộ công đoàn tham gia xét xử trừ những vụ án tổ chức công đoàn là nguyên đơn hoặc đương sự là cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em họ hàng thân thích .... Đối với những vụ, việc tranh chấp lao động mang tính phức tạp, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp, tư vấn cho Liên đoàn Lao động tỉnh phương án, hỗ trợ giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai bên. Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp các thông tin: Tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tại các doanh nghiệp trên địa bàn; tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, Bảo hiểm xã hội... đặc biệt là tình hình vi phạm pháp luật về BHXH và trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kết quả Công đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH.

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tòa án nhân dân tỉnh cung cấp thông tin:  Các chủ trương, văn bản pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực: Lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, cán bộ, công chức, viên chức...; kết quả thụ lý, xét xử các vụ án liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở chương trình phối hợp này, hai ngành sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành ký kết chương trình phối hợp và triển khai thực hiện.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh và TAND tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH, an toàn vệ sinh lao động, cán bộ, công chức, viên chức.

 

Hỗ trợ tổ chức công đoàn thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của Luật BHXH 2014 và Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 10 Luật Công đoàn; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…