Đến dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần văn Lý - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đông đảo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị cùng hơn 200 cán bộ CĐ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lê Thành Nhơn đã ôn lại ý nghĩa truyền thống lich sử phong trào công nhân và CĐ Việt Nam, nhấn mạnh: Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, cùng với lịch sử đấu tranh và phát triển của dân tộc, tổ chức CĐ Việt Nam luôn giữ vững truyền thống là một tổ chức cách mạng thống nhất trong cả nước, là cơ sở chính trị xã hội quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Truyền thống đó được hình thành phát triển trên cơ sở kế thừa tinh hoa tốt đẹp của dân tộc, thấm nhuần bản chất cách mạng kiên cường của giai cấp công nhân và trung thành tuyệt đối với học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

CĐ Việt Nam luôn luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của CNLĐ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

CĐ luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt tình đoàn kết liên minh giữa giai cấp CN với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

CĐ Việt Nam đã không ngừng xây dựng phát triển các mối quan hệ đoàn kết quốc tế với các tổ chức CĐ trên thế giới với tinh thần “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước” nhằm mở rộng đoàn kết và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc hữu nghị, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý (trái) tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các cá nhân.

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ. Trước mắt, tập trung phát động đợt thi đua giai đoạn II phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ, công tác, lao động năm 2014 góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn XI CĐ Việt Nam, Nghị quyết IX Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

Dịp này, CĐ tỉnh Bình Dương vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc. Tổng LĐLĐVN cũng tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức CĐ.