Số tiền trên được hỗ trợ cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong khi hành nghề trên biển.
Ông Lê Thành Nhơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - cho biết, số tiền trên được trích từ quỹ chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát động và quyên góp từ CB-CNVCLĐ tỉnh trong thời gian qua với mong muốn sẽ phần chia sẻ khó khăn, động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, làm giàu cho quê hương.