Ông Trần Thành Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu - đã ôn lại truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời khái quát những thành tựu của tổ chức Công đoàn tại Bạc Liêu.

Tại buổi họp mặt, nguyên cán bộ công đoàn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến vấn đề trích nộp kinh phí công đoàn; nợ đọng bảo hiểm... Đặc biệt, đề nghị cán bộ CĐ cần có trí tuệ, bản lĩnh và khôn khéo trong bối cảnh các chủ sử dụng lao động ngày càng tinh vi hơn trọng việc lách luật, xứng đáng là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tuyên dương 85 chủ tịch CĐCS tiêu biểu, đồng thời trao giải cuộc thi tìm hiểu 85 năm tổ chức Công đoàn Việt Nam.