Dự lễ ký có các đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Hoàng Thị Thanh - Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN - và các CB, nhà khoa học của Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ.

Tại lễ ký, hai bên đã nhất trí về việc trao đổi thông tin về các chương trình nghiên cứu, thúc đẩy chương trình hợp tác nghiên cứu... nhằm tăng cường khả năng phối hợp KHKT để phòng ngừa tai nạn LĐ, các bệnh nghề nghiệp và tăng cường an toàn, sức khỏe cho NLĐ, cải thiện các kết quả nghiên cứu và các chính sách để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho NLĐ.