Đại diện Petro VN, Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tại VN, các cục An toàn dầu khí, Cục Kiểm soát ô nhiễm và khí hậu, Cơ quan kiểm soát đường bờ và Hiệp hội Dầu khí Na Uy; các bộ KHĐT, Công Thương, TNMT, Công an, LĐTBXH, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn... tham dự  hội nghị.  
 
Mục tiêu dự án là thiết lập hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ môi trường hiệu quả và bền vững, nhằm giảm thiểu rủi ro thương tật cho con người, giảm thiểu các tai nạn sự cố và tổn hại tới môi trường. Qua 3 giai đoạn triển khai, đến nay dự án đã đạt được những kết quả quan trọng, xây dựng và trình Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước ban hành các văn bản pháp quy, làm cơ sở cho thực hiện công tác an toàn kiểm soát môi trường.
 
Petro VN cũng ban hành các tài liệu hướng dẫn, xây dựng và triển khai một hệ thống quản lý an toàn kiểm soát môi trường thống nhất, đồng bộ từ tập đoàn xuống các đơn vị thành viên nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế tới mức thấp nhất các sự cố, tai nạn...
 
T.HẢI