Công ty CP sản xuất hàng thể thao Maxport (Khu công nghiệp Phúc Khánh – TP.Thái Bình - tỉnh Thái Bình) có rất đông công nhân, lên tới 6.000; khách hàng của Maxport là những hãng may mặc hàng đầu thế giới. Việc xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định là điều rất quan trọng đối với Cty.
Như chính bài dự thi đã “tiết lộ:”: Trước đây, tại Cty Maxport thường xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể vì quyền lợi, lợi ích của người lao động vi xâm phạm. Những bất đồng xung đột nếu được giải quyết tốt thì sẽ không trở thành mâu thuần; ngược lại nếu không được giải quyết thì sẽ trở thành mẫu thuẫn trong quan hệ lao động, rồi xảy ra ngừng việc tập thể. Và tất nhiên, những cuộc ngừng việc tập thể trên sẽ gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cũng như làm mất ổn định mối quan hệ lao động trong Cty.
Một điều rất tốt, là trước tình trạng trạng này, lãnh đạo Cty đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công đoàn phát triển, tham gia tuyên truyền pháp luật cho người lao động, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Vì thế mối quan hệ lao động trong Cty ngày càng được cải thiện.
Một điểm sáng của CĐ Cty Maxport đã làm được được phản ánh qua bài dự thi, đó là CĐ cùng Cty, trên cơ sở xác định con người là tài sản quý nhất của DN, đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thu nhập của NLĐ. Thậm chí, hàng năm CĐ còn phối hợp với Ban Giám đốc Cty xây dựng và ban hành Quy chế chăm sóc sức khỏe NLĐ. Theo đó, 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ với những danh mục, mức khám cao hơn so với Nhà nước quy định, khám bệnh nghề nghiệp cho những lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Sau khi khám sức khỏe đều có phân loại và sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe NLĐ. Đây là những việc làm cực kỳ thiết thực của CĐ trong việc chăm lo đời sống của NLĐ.
Rõ ràng, thực tế cho thấy, ở DN nào, lãnh đạo biết tạo điều kiện cho CĐ hoạt động, phát triển, đồng thời công đoàn cũng biết cách phát huy được vai trò của mình, biết làm "tăng trọng lượng tiếng nói" của mình thì quyền, lợi ích chính đáng của NLĐ luôn được đảm bảo, mang lại một môi trường lao động hài hòa, ổn định cho chính DN đó.