Việc làm và thu nhập của CNLĐ trực tiếp được tăng lên, song cũng chỉ đạt bình quân từ 2,8 triệu đến trên 3,2 triệu đồng/người/tháng. Nhà ở vẫn là vấn đề bức xúc của CNLĐ, các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế thiếu thốn. Vẫn còn những DN chưa thực hiện nghiêm túc việc thực hiện pháp luật LĐ và chế độ chính sách đối với NLĐ như không đóng hoặc nợ động BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, không xây dựng thang bảng lương, không ký thỏa ước LĐ tập thể.

Về phía NLĐ, bên cạnh những người tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, còn có một bộ phận CNLĐ ý thức tổ chức kỹ luật chưa tốt, trình độ học vấn tay nghề thấp, nhận thức chính trị về Đảng, về GCCN, CĐ và chính sách, pháp luật chưa sâu sắc; số LĐ chưa qua đào tạo chiếm khoảng 40%. Mong muốn của CNLĐ là có việc làm, thu nhập ngày càng tăng, lạm phát được kiềm chế, quyền lợi hợp pháp chính đáng được bảo vệ và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện.