Hiện có 21/21 đơn vị thành viên thuộc EVN SPC tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam cũng đã tổ chức hiến máu nhân sự kiện “Tuần lễ hồng lần thứ II” được EVN phát động vào ngày 13.12 vừa qua. Dự kiến toàn TCty sẽ tham gia hiến trên 1.800 đơn vị máu trong đợt này. Theo EVNSPC, số máu đã hiến sẽ được dùng hỗ trợ cho những người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi tại các bệnh viện, các cơ sở y tế.

Được biết, chương trình “Tuần lễ hồng EVN lần I” đã thành công tốt đẹp. CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng góp cho ngân hàng máu toàn quốc trên 4.586 đơn vị máu.