Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề: Báo cáo hoạt động của CĐ Công thương VN 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động kinh tế CĐ và công khai tài chính năm 2016, bầu bổ sung Phó Chủ tịch, UV BCH, UV UBKT CĐ Công thương VN khóa II, xin ý kiến BCH về nguồn quy hoạch nhân sự tham gia BCH, Ban thường vụ CĐ Công thương VN khóa III; xây dựng đề án nhân sự BCH, UBKT khóa III, xin ý kiến UV BCH  khóa II về nhân sự UV BCH khóa III (bước 1), thông qua kế hoạch phân bổ đại biểu Đại hội lần thứ III; báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội III và Đề cương văn kiện trình Đại hội III, dự thảo Báo cáo của BCH CĐ Công thương VN khóa II tại Đại hội lần thứ III.

Triển khai hoạt động “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, CĐ Công thương VN đã làm việc với một số CĐ trực thuộc ký thỏa thuận hợp tác trong  chăm lo cho NLĐ và triển khai thiết chế cho NLĐ. Cụ thể, TCty Thép VN cam kết sẽ bán giảm giá thép xây dựng theo tỉ lệ hợp lý cho các công trình xây dựng thiết chế cho NLĐ; Tập đoàn Xăng dầu VN sẽ bán giảm giá cho các siêu thị CĐ hoặc các tổ chức phục vụ đoàn viên CĐ sản phẩm bột giặt, nước giặt với mức từ 10 – 18%...

Thảo luận tại Hội nghị cho thấy các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, BHXH của NLĐ được các cấp CĐ Công thương VN hết sức quan tâm trong bối cảnh nhiều DN đã và đang trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. Vấn đề hoạt động CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng thiết chế CĐ cho NLĐ; vấn đề phát triển đoàn viên… cũng được bàn thảo tìm hướng  giải quyết.

Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Vũ Trường Sơn –  Chánh Văn phòng CĐ Công thương VN – vào chức danh Phó Chủ tịch CĐ Công thương VN, các đồng chí Đỗ Thị Thu Nga – Trưởng ban Tài chính, Phan Thị Diệu Loan – Phó ban Phụ trách Ban Tổ chức – vào BCH CĐ Công thương VN, đồng chí Trần Lê Dung – Phó Ban Tổ chức vào UBKT CĐ Công thương VN.

Buổi chiều cùng ngày, CĐ Công thương VN sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Xã hội CĐ Công thương VN năm 2016.

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Chủ tịch CĐ Công thương VN - khai mạc Hội nghị (Ảnh: VN)