Để có cơ sở tổ chức cuộc vận động quyên góp hỗ trợ phụ nữ mua thẻ BHYT, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội khẩn trương rà soát, nắm bắt số liệu số hộ phụ nữ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để lên phương án vận động và hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề ra hình thức tổ chức cuộc vận động là phát động và tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi hưởng ứng cuộc vận động trong toàn thể hội viên và nhân dân.

Đặc biệt, các cấp Hội Phụ nữ cần chủ động phối hợp các DN, các nhà hảo tâm và huy động mọi nguồn lực hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh. Song song với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh vận động trong cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp quỹ hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn; công tác này sẽ được thực hiện vào quý I hằng năm, với mức hỗ trợ thấp nhất 5.000 đồng/người (tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương).

Đối với các đối tượng hội viên phụ nữ còn lại chưa tham gia BHYT, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh kêu gọi, vận động thực hiện tiết kiệm mua thẻ BHYT nhằm đạt chỉ tiêu giao một cách thực chất, hiệu quả. Định kỳ hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện và tham gia cuộc vận động.

Ngoài ra, để góp phần trang bị các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH và BHYT đối với người lao động, vừa qua Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh, phối hợp với BHXH tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi truyền thông trực tiếp tại CĐCS Cty Cổ phần An Hưng cho gần 400 lao động nữ.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Trần Quang Phương đã trao đổi những nội dung cơ bản quy định trong Luật BHXH (sửa đổi), trong đó nhấn mạnh đi sâu phân tích làm rõ các chế độ như: Ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, chế độ thai sản đối với lao động nam và nữ. Trong buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã dành thời gian để giải đáp một cách chi tiết, rõ ràng và cụ thể các ý kiến thắc mắc của lao động nữ xoay quanh việc giải quyết các chế độ như: Tham gia BHYT 5 năm liên tục, chế độ BHXH một lần, chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con…

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động tại công ty, đặc biệt là tổ chức CĐ nắm vững những nội dung, chính sách BHXH, BHYT của Đảng, Nhà nước và thực hiện đúng quy định.