Với đặc trưng là một Cty có rất đông người lao động là người dân tộc (chiếm 70% trong tổng số 3.700 lao động), hoạt động công đoàn tại Cty TNHH MTV Cao su Chư Păh có lẽ có một số điểm đặc biệt hơn so với các Cty khác.
Tuy vậy, dù có điểm khác thì vẫn có điểm chung giống với nhiều tổ chức CĐCS ở nhiều nơi khác, đó là tập trung bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Cụ thể, từ năm 2011-2014, cùng với những hoạt động của tổ chức Công đoàn, Công ty đã tổ chức những đợt khám sức khỏe và tuyển dụng 895 lao động vào làm công nhân trong đó 554 lao động là người dân tộc thiểu số. Sau khi được tuyển dụng, người lao động được đào tạo tay nghề cạo mủ và được sắp sếp công việc, từ năm 2011 - 2014 Công ty đã tổ chức mở 32 lớp đào tạo mới và đào tạo lại với số lượng 3.034 lao động trong đó 2.624 là người dân tộc thiểu số; có vườn cây, có công việc, có sản phẩm người lao động đã từng ngày gắn bó với công việc, xem Công ty là nhà, vườn cây là nương rẫy của họ.
Với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn Công ty luôn thực hiện tốt kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách mà người lao động được hưởng. Cụ thể, từ năm 2011 đến nay Công ty đã đóng BHXH, BHYT, BHTN là 86,422 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm Công đoàn Công ty trích quỹ phúc lợi cho CB.CNV vay không tính lãi để phát triển kinh tế phụ tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống, mức vay từ 4-5 triệu đồng/người giúp người lao động làm kinh tế, đầu tư trồng cà phê, tiêu, mỳ chăn nuôi hay kinh doanh hàng quán… tạo thêm thu nhập từ 60-80 triệu đồng/năm, có hộ có thu nhập trên 150 triệu đồng/năm, nhiều hộ gia đình người người dân tộc thiểu số đã mua sắm các vật dụng sinh hoạt như xe công nông, máy tưới nước, ti vi, tủ lạnh…
Như vậy, có thể thấy, những hoạt động công đoàn của Cty đã mang lại những hiệu quả hết sức thiết thực, và những hiệu quả này được đo bằng số tiền mà người lao động được hưởng lợi.
Trong bài dự thi của mình, tác giả đã còn nêu một số ý kiến tâm huyết để góp phần giúp cho hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, trong đó, có những đề xuất rất đáng chú ý, như: Vị trí Công đoàn cần phải được khẳng định trong nhiều hoạt động của Công ty như Công tác quản lý, tuyển dụng, công tác đào tạo, khen thưởng kỹ luật…; hàng tháng cử cán bộ công đoàn giám sát việc cấp phát tiền lương đến tận tay người lao động đồng thời tiếp xúc với người lao động để nắm bắt những nguyện vọng, những phản ánh của họ….
Tác giả đã tổng kết bài dự thi của mình bằng một sự khẳng định: Muốn cho những hoạt động vì quyền, lợi ích của người lao động ngày càng hiệu quả thì phải lấy người lao động trọng tâm, mục tiêu. Đảm bảo tốt những quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động là đảm bảo cho Công ty tồn tại; người công nhân hăng hái lao động, gắn bó vườn cây cũng chính là điều kiện cho Công ty phát triển. Để duy trì mối quan hệ qua lại này luôn bền vững và ngày càng phát triển thì mỗi cán bộ công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh phải luôn xác định rằng muốn Công ty mạnh thì công nhân phải giầu, muốn Công ty phát triển thì quyền và lợi ích chính đáng của người động phải được đảm bảo.
Đó là một sự khẳng định có lẽ không chỉ đúng đối với Cty TNHH MTV Cao su Chư Păh mà còn đúng với tất cả những công ty khác nếu họ muốn Cty của mình phát triển bền vững.