Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ như: Công đoàn ngành giao thông vận tải hỗ trợ sửa chữa 3 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 45 triệu đồng; Công đoàn Viên chức tiếp tục phối hợp Ngân hàng CSXH thành phố giải ngân cho 7 đoàn viên vay vốn từ nguồn ủy thác của UBND thành phố với tổng số tiền 350.000.000đ.