Với bài viết tham dự cuộc “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”, tác giả Trịnh Đô đã trình bày những hiệu quả của công tác tuyên truyền chính sách pháp luật do CĐ tổ chức. Theo đó, CĐ Công ty đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, tìm hiểu hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, CĐ cùng với lãnh đạo Cty tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, góp phần thúc đẩy hoạt động công đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất.

Công ty luôn nhận thức được tầm quan trọng trong công tác tổ chức tốt việc truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và phổ biến nội quy lao động của công ty. Đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, không để xẩy ra các tranh chấp giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Tác giả Trịnh Đô cũng chỉ ra một số nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa NLĐ và người sử dụng LĐ. Theo đó, hầu hết các sai sót, bức xúc, phức tạp, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thường xuất phát chủ yếu từ xung đột giữa chủ doanh nghiệp và đa số những người lao động giản đơn (lao động phổ thông). Đó là những mâu thuẫn không phải chỉ do vấn đề lương, thưởng mà còn do nhận thức, tâm lý và ý thức xã hội của đa số những người lao động giản đơn còn chưa đầy đủ. Trong những trường hợp đó, hành động của người lao động đôi khi cũng mang tính tự phát, tùy tiện, cảm tính…

Trong bài viết tác giả cũng đã đưa ra những giải pháp để tháo gỡ khúc mắc giữa hai bên. Tác giả cho rằng vấn đề đặt ra là phải thực thi chiến lược về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; trong đó có giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho người lao động; đưa nội dung giáo dục, tìm hiểu pháp luật vào chương trình đào tạo nâng cao tay nghề hoặc nâng lương hàng năm. Bên cạnh đó, luật pháp và cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp cũng cần thay đổi, hoàn thiện theo hướng quy định trách nhiệm của chủ doanh nghiệp có sử dụng lao động giản đơn phải bố trí thời gian và điều kiện để mỗi người lao động có thể vừa học vừa làm, nâng cao dần trình độ nhận thức, nhất là nhận thức pháp luật. Thực hiện điều này cũng góp phần làm lợi cho doanh nghiệp vì sẽ giảm thiểu nguy cơ do hiểu biết không đúng dẫn đến xung đột, hành động tự phát, tùy tiện, thậm chí manh động của người lao động giản đơn. Qua đó, doanh nghiệp cũng đỡ thiệt hại; Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng không phải chi phí giải quyết, đồng thời, người lao động cũng yên tâm làm việc và có thu nhập ổn định.

Một trong những cách làm hay của CĐ Cty là phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng sơ đồ “Quy trình giải quyết khiếu nại của người lao động”, được niêm yết công khai tại những nơi công cộng như bảng tin, bếp ăn tập thể… Xây dựng hoàn chỉnh những cơ chế, hình thức giải quyết khiếu nại trong nội bộ doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị và thực hiện cơ chế đối thoại định kỳ hoặc đột xuất giữa các bên người lao động. Công đoàn và người sử dụng lao động. Dựa vào sơ đồ giải khiếu nại của người lao động cho nên các kiến nghị và thắc mắc của người lao động luôn luôn được Phòng Công đoàn, phòng Nhân sự và Ban giám đốc Công ty giải quyết triệt để. Tạo sự tin tưởng cho NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.