Theo báo cáo, thông qua các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp Công đoàn thủ đô triển khai, cụ thể hóa một cách sáng tạo cho phù hợp với từng đoàn viên, CNVCLĐ. Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP. Hà Nội, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã duy trì và đang từng bước đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng vừa thực chất, có sức lôi cuốn, truyền cảm hứng, là động lực của quá trình lao động sản xuất, công tác của CNVCLĐ.

Thông qua các phong trào thi đua đã phát hiện nhiều gương lao động giỏi có tác phong làm việc khoa học, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, qua đó đóng góp vào quá trình tăng trưởng và phát triển của đơn vị. Điển hình của phong thi đua danh hiệu “công nhân giỏi” như: CĐ Cty cổ phần tập đoàn CEO, Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Cty CP Vân Sơn, Cty CP đầu tư xây dựng 703, Cty CP FECON, Cty CP Sông đà 505, Cty TNHH Spi Việt Nam, Cty TNHH ALT Plus...

Phong trào LĐ giỏi trên địa bàn quận Nam Từ Liêm phát triển ngày một sâu rộng và chất lượng qua từng năm. Thể hiện ở số lượng các doanh nghiệp tổ chức phát động thi đua và thi thợ giỏi, số lượng công nhân giỏi cấp cơ sở và cấp quận các năm sau đều tăng so với năm trước. Tại lễ phát động, LĐLĐ quận đã vinh danh 43 công nhân giỏi, xuất sắc toàn quận được tuyển chọn từ các cuộc thi tay nghề, thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật tại 78 doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận.