Các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN báo cáo tóm tắt về Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX; triển khai Nghị quyết 9c/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐVN về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN –KCX”; hướng dẫn thực hiện phối hợp thu kinh phí CĐ qua hệ thống ngân hàng VietinBank; hướng dẫn thực hiện các giải pháp thu kinh phí CĐ khu vực sản xuất kinh doanh; triển khai các quy định về tài chính CĐ…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh Nam Dương

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thanh Hải, nhấn mạnh: Hoạt động CĐ đang gặp những khó khăn, thách thức, và tổ chức CĐ phải có những giải pháp tích cực để đối phó với những thách thức đó. Khi thực hiện xây dựng 50 thiết chế CĐ để phục vụ CNLĐ, tổ chức CĐ sẽ đóng góp tài chính 35%. Do đó, cả hệ thống tổ chức CĐ phải triệt để tiết kiệm trong hoạt động hành chính, phong trào để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ nhằm phục vụ thiết thực cho CNLĐ trong các KCN-KCX, góp phần tạo ra sự thay đổi thực sự theo hướng tốt hơn về đời sống vật chất, hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho CNLĐ.