Kiểm tra sức khoẻ trước khi hiến máu. Ảnh Nam Dương

Theo thông tin từ  EVNSPC,  đến thời điểm hiện nay, đã có 7/21 đơn vị trực thuộcEVNSPC ở  các tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức cho CNVCLĐ hiến máu nhân sự kiện “Tuần lễ hồng EVN”. Dự kiến toàn EVNSPC sẽ tham gia hiến 1500 đơn vị máu trong đợt này. 

Clip kèm tin: