Ngay sau khi làm việc, Cục Thuế Bình Dương cho rằng, việc trừ thuế vào tiền thưởng tết là hoàn toàn sai, nên cần điều chỉnh ngay để tránh thiệt thòi cho CN.

Trước đó, nhiều CN của Cty điện tử Foster đã tỏ ra bức xúc khi biết thông tin Cty gộp chung tiền lương tháng 12 (gồm cả tiền tăng ca trong tháng) với tiền thưởng tết (lương tháng 13) và tiền 12 ngày nghỉ phép năm để trừ tiền thuế, nên gần 10 ngàn CN không chịu làm việc, khiếu nại đòi quyền lợi.

Theo ông Phan Thanh Sơn - GĐ Sở LĐTBXH - việc gần 10 ngàn CN của Cty điện tử Foster ngừng việc là do xảy ra việc trừ thuế vào tiền thưởng tết, là việc làm sai của bộ phận nghiệp vụ trong Cty dẫn đến việc khiếu nại trên.

Cùng ngày, các ngành chức năng tỉnh đã giải thích và yêu cầu Cty Foster nhanh chóng điều chỉnh ngay và ra thông báo sớm nhất đến toàn thể CN để ổn định lại sản xuất trước khi nghỉ Tết Nhâm Thìn.    

Trung Thành