Tác giả đã lý giải tại sao lại xảy ra nhiều cuộc ngừng việc tập thể, đơn thư kiện cáo và tranh chấp lao động. Đó là vì Tình trạng DN nợ lương, nợ BHXH, không giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách cho NLĐ xảy ra khá phổ biến, làm cho NLĐ bức xúc, thiệt thòi về quyền lợi. Số lượng đơn thư của NLĐ có chiều hướng gia tăng. Nhiều NLĐ khi bị vi phạm chế độ chính sách thì không biết kêu ai, nhờ ai và đến đâu để nhờ giúp đỡ, can thiệp, bảo vệ quyền lợi.
Lực lượng cán bộ chuyên trách Công đoàn ít, TP Huế lại rộng nên muốn đi sâu, đi sát nắm bắt hết tình hình, tâm tư nguyện vọng, chế độ chính sách và những vướng mắc của NLĐ cần có giải pháp cụ thể.
Từ yêu cầu bức thiết của thực tiễn, Liên đoàn Lao động TP.Huế đã nghiên cứu, đề ra sáng kiến là tổ chức đường dây nóng 24/24 giờ giữa người lao động, Công đoàn cơ sở với Liên đoàn Lao động TP. Tác giả Phạm Hoàng Mai cũng công khai các số điện thoại mà Liên đoàn Lao động TP.Huế đang sử dụng làm đường dây nóng. Đó là số điện thoại của Văn phòng cơ quan (054.3823064) và số điện thoại của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP (0905219080). Người lao động, Công đoàn cơ sở có thể trực tiếp đến Văn phòng hoặc điện thoại về hai số điện thoại trên để thông tin, phản ánh hoặc đề nghị tư vấn những vấn đề mà mình bức xúc hoặc đang quan tâm.
Tác giả cho biết “Để đảm bảo đường dây thông tin thông suốt, liên tục 24/24 giờ, để bất cứ lúc nào người lao động hoặc Công đoàn cơ sở thông tin đến thì đều nhận được thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ, Liên đoàn Lao động Thành phố đã bố trí cán bộ trực 24/24 giờ trong ngày và tất cả mọi ngày trong năm, kể cả thứ 7, chủ nhật và cả ngày lễ để đáp ứng yêu cầu phản ánh thông tin của người lao động và của Công đoàn cơ sở ”.
Hiệu quả của việc tổ chức đường dây nóng 24/24 đã được thấy rõ. Đó là đã tạo điều kiện cho người lao động và các Công đoàn cơ sở thông tin kịp thời mọi vấn đề và tâm tư, nguyện vọng, về chế độ chính sách, về quyền lợi của người lao động; về những vấn đề cần thông tin, giải đáp chính sách pháp luật, tư vấn Luật Lao động, Luật Công đoàn cho người lao động và các Công đoàn cơ sở. Những thông tin từ đường dây nóng 24/24 sẽ giúp cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP nắm bắt kịp thời mọi vấn đề bức xúc của người lao động và Công đoàn cơ sở, từ đó có phương án giải quyết và kịp thời báo cáo lên lãnh đạo các cấp, các ban ngành liên quan để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.
Trong thực tế, hình thức đường dây nóng 24/24 được nhiều nơi áp dụng. Tuy nhiên, tại nơi đông người lao động, sô lượng Công đoàn cơ sở khá lớn như TP.Huế, việc tổ chức, duy trì được đường dây nóng 24/24 thực sự mang lại rất nhiều lợi ích. Quy trình xử lý thông tin từ đường dây nóng 24/24 cũng được tác giả Phạm Hoàng Mai phản ánh cụ thể nên có thể sẽ trở thành kinh nghiệm để các đơn vị học tập. Đó là sau khi nhận được thông tin phản ánh của người lao động hoặc của Công đoàn cơ sở, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP đề ra phương án giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu cho người lao động hoặc Công đoàn cơ sở. Đối với những vấn đề có tính chất đơn giản thì cán bộ trực đường dây thông tin 24/24 tư vấn, giải quyết ngay, sau đó báo cáo cho lãnh đạo. Những vấn đề có tính chất phức tạp thì cán bộ trực ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ và kịp thời báo cáo cho lãnh đạo biết để chỉ đạo xử lý…
Thực sự, bài dự thi không đề cập đến sáng kiến khi vận dụng thủ tục khiếu nại song đã giới thiệu được sáng kiến của tổ chức Công đoàn TP.Huế trong hoạt động tư vấn pháp luật. Đây là mô hình tốt, có thể nhân rộng và tuy không thể hiện rõ trong bài viết nhưng cũng có thể thấy mô hình này có thể vận dụng hiệu quả cho việc giúp người lao động biết về các thủ tục khiếu nại khi quyền lợi hợp pháp, chính đáng bị vi phạm.