Tại các nơi đến thăm, đoàn đã đã ân cần thăm hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm qua, công tác chăm lo đời sống cho người lao động và chế độ lương thưởng Tết cho công nhân. Qua trao đổi có một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng; gặp khó khăn về tài chính, nợ bảo hiểm xã hội nên chưa có kế hoạch thưởng Tết cho công nhân như Công ty TNHH Thanh Hùng, Công ty cổ phần Thực phẩm QVD, công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long. Các doanh nghiệp còn lại hoạt động ổn định, đã có kế hoạch thưởng Tết cho công nhân từ 1.500.000đ – 4.500.000đ và cho công nhân nghỉ Tết trong khoảng thời gian từ 5-8.1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTBXH đề nghị chủ các doanh nghiệp và Ban Chấp hành CĐCS quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động, phát huy tinh thần tương thân tương ái cùng chung tay lo Tết cho người lao động nhất là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kịp thời động viên, cổ vũ CNLĐ, cán bộ công đoàn vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và sau Tết trở lại đơn vị đúng thời gian để sản xuất với khí thế thi đua mới, giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu của năm mới.