Thay mặt đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã báo cáo với đồng chí Lê Hồng Anh quá trình và kết quả xét chọn giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ II- năm 2013. Theo đó, quy trình xét chọn giải thưởng được thực hiện qua 4 cấp: CĐCS; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ TCty trực thuộc và Tổng LĐLĐVN. Tiêu chí cơ bản xét chọn giải thưởng là trong thời gian 5 năm cho đến khi đề nghị xét tặng giải thưởng, cá nhân phải đạt được danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (có tiêu chí cụ thể cho CNLĐ; kỹ sư, kỹ thuật viên; CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước).

Một nội dung được nhấn mạnh là việc đào tạo, giúp đỡ lớp CNLĐ trẻ. Kết quả, có 139 cá nhân ở mọi lĩnh vực được nhận giải thưởng. Tổng số đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của các cá nhân đạt giải thưởng là 697 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên 107 tỉ 786 triệu đồng; tổng số CNLĐ các cá nhân đạt giải thưởng đào tạo, kèm cặp là 7.547 người…

Nhân dịp này, một số CNLĐ tiêu biểu trong số 139 người được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ II- năm 2013 đã báo cáo những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho đơn vị và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo tay nghề.

Đồng chí Lê Hồng Anh và đồng chí Đặng Ngọc Tùng cùng các cá nhân đoạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh.  Ảnh: Kỳ Anh
Đồng chí Lê Hồng Anh (thứ 5 từ phải sang) và các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Kỳ Anh