Điều đầu tiên, tác giả Nguyễn Thương đã trình bày về thực tế của đơn vị mình. Đó là để công tác sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển tốt và công việc làm, đời sống của người lao động được ổn định, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định là mục tiêu mà lãnh đạo và Công đoàn Cảng Đà Nẵng luôn hướng tới nhằm giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa quản lý, sử dụng lao động bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để thực hiện điều đó, Công đoàn Công ty luôn phối hợp tốt với chuyên môn thực hiện các chế độ chính sách đúng quy định và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định năm sau cao hơn năm trước.

Đối với những đơn vị chuyển đổi mô hình như Cảng Đà Nẵng, thì theo tác giả Nguyễn Thương, mọi kiến nghị của NLĐ phải được giải quyết tận gốc, tránh để tích tụ và chuyên môn cùng CĐ cần xác định thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ để phát triển DN, bởi nếu xảy ra tranh chấp LĐ không chỉ ảnh hưởng SXKD, ảnh hưởng uy tín DN mà còn làm xói mòn lòng tin của NLĐ đối với DN...Thực tế cho thấy khi cùng đứng trên quan điểm đối thoại để hiểu biết lẫn nhau thì những thắc mắc, kiến nghị của người lao động được giải quyết tận gốc, không làm tích tụ bức xúc gây ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Việc chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong môi trường lao động động hài hòa, chính vì thế người lao động là tạo động lực để họ gắn bó lâu dài với Công ty. Trên quan điểm đó, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty luôn xác định xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong Công ty là đôi bên cùng có lợi, nếu để xảy ra tranh chấp thì không chỉ ảnh hưởng đến công tác SXKD của đơn vị mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và làm xoái mòn lòng tin của người lao động đối với công ty. Do vậy, việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa là chìa khóa mở ra mọi thành công trong việc giải quyết các tranh chấp lao động trong doanh nghiệp.

Kết quả của những hoạt động – có thể nói đó đã trở thành kinh nghiệm của Cảng Đà Nẵng – đã được cụ thể hóa bằng đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người làm công tác Công đoàn, tác giả Nguyễn Thương cho rằng: Để giữ mối quan hệ hài hòa, ổn định và bền vững, ngoài việc quan tâm của lãnh đạo Công ty trong thời gian tới, Công đoàn Công ty cần nâng cao vai trò của mình, bởi lẽ, chỉ khi Công đoàn thực sự là người đại diện của người lao động thì quan hệ lao động mới thật sự hài hòa, ổn định và tiến bộ; quyền lợi cả đôi bên được đảm bảo; hạn chế những tranh chấp không đáng có. “Với mục đích cuối cùng là để doanh nghiệp luôn phát triển, công việc làm luôn được đảm bảo và đời sống người lao động luôn được nâng cao”