Đây là công trình thứ 3 được xây dựng để tạo điều kiện cho người lao động khó khăn về nhà ở theo mô hình “làng Điện lực và thôn Điện lực”. Công trình được xây dựng tại Ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, trên diện tích khu đất 4.898m², diện tích xây dựng dự kiến là 2.080m². Giá trị hợp đồng công trình khoảng 500 triệu đồng do Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng làm chủ đầu tư.